Θεραπεία Ζεύγους

Η διάρκεια της θεραπείας ζεύγους είναι 60 λεπτά , είτε εβδομαδιαία είτε ανα 15 ημέρες.

Η Θεραπεία Ζεύγους απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να επεξεργαστούν μαζί τις δυσκολίες στις σχέσεις τους.

Συχνά οι άνθρωποι δυσκολεύονται να επιλύσουν τα καθημερινά προβλήματα στις σχέσεις, να ενισχύσουν την συνεργασία τους, ν αναπτύξουν καλύτερη κατανόηση. 

Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε ζευγάρι, ανεξάρτητα απο το φύλο, την ηλικία ή τη φάση μίας σχέσης.