Υπηρεσίες

Η γνώση του εαυτού μας, είναι η δύναμή μας για την ζωή. Μαζί κάνουμε αυτό το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς την αυτογνωσία και την αλλαγή. Στο γραφείο μας παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες από συνεργάτες : 

  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Παιγνιοθεραπεία
  • Συμβουλευτική Ενηλίκων 
  • Coaching

 

Online και Δια Ζώσης Συνεδρίες

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης ή online πάντα κατόπιν ραντεβού.

             Ατομική Θεραπεία

Οι ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται με το Μοντέλο της Σχεσιακής Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας.

              Θεραπεία Ζεύγους

Η Θεραπεία Ζεύγους απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να επεξεργαστούν μαζί τις δυσκολίες στις σχέσεις τους.

             Ομαδική Θεραπεία

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή  του μοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο Irvin Yalom).