8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας | 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής ΨυχολογίαςΣυναντήσεις, Αφηγήσεις, Προκλήσεις

Συμμετοχή με 2  συμπόσια στο 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας & 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας. Το πρώτο συμπόσιο αφορά την ομαδική θεραπεία με τίτλο συμποσίου “Επιθετικότητα & σύγκρουση στην ομαδική ψυχοθεραπεία: Το πλεονέκτημα της Διαπροσωπικής Διάδρασης” και προσωπικό τίτλο εργασίας “Τo πλαίσιο στην συνθεραπεία: Σχάσεις και επιθετικότητα στην ομαδική ψυχοθεραπεία”. Το δεύτερο συμπόσιο αφορά την ατομική θεραπεία με τίτλο πάνελ “Αντιμεταβιβαστικές δυσκολίες στις σχεσιακές ψυχαναλυτικές θεραπείες. Ο ρόλος της εποπτικής διαδικασίας στην απενοχοποίηση” και προσωπικό τίτλο “Η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή ως εργαλείο της συν-δημιουργημένης αυθεντικότητας. Όταν ο θεραπευτής ταυτίζεται με τις τραυματικές περιοχές του ασθενούς.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *